OFERTA DLA ZWIEDZANIA WYCIECZEK  SZKOLNYCH

Muzeum Zwiedzane w Ciemności

 

Ideą muzeum jest poznanie i odkrycie rzeczywistości osób niewidomych za pomocą wszystkich zmysłów z wyjątkiem wzroku. To wycieczka emocjonalna i dydaktyczna jednocześnie. Chcemy byście przyjemnie i nietypowo spędzili u nas czas, ale również zrozumieli z czym mierzą się w swojej codzienności osoby niewidome i niedowidzące. Na co dzień to wzrok dostarcza nam około 80% informacji, które zdobywamy o świecie. W Gdańskiej Galerii Zmysłów można doświadczyć czegoś nowego pod okiem wykwalifikowanych przewodników.

Zapraszamy codziennie, dla grup zorganizowanych istnieje możliwość indywidualnego ustalania godzin zwiedzania.

WALORY EDUKACYJNE WYCIECZKI TO:

– ciekawa wycieczka pozwalająca na uruchomienie wszystkich zmysłów poza wzrokiem, pozwalająca na dostrzeżenie niezauważalnego,

– niewidzialna część muzeum jest również szansą na przeprowadzenie nietypowej lekcji o historii Gdańska,

– podczas zajęć na części widnej dzieci poznają gry planszowe przystosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnością wzroku –  na życzenie można zorganizować rozgrywki,

– animacje edukacyjne dla dzieci z zakresu wsparcia osób niewidomych i słabowidzących w przestrzeni miejskiej.

– możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim.

 

Zwiedzanie odbywa się w grupach 6-8 osobowych w ciemniej części wystawy z cyklicznością co 20 minut. W tym czasie pozostałe dzieci uczestniczą w zajęciach z animatorem, który również przekazuje dzieciom wiedzę zarówno na temat zwiedzania w ciemności, jak również życia na co dzień osób niewidzących i słabowidzących. Zwiedzanie odbywa się w klimatyzowanych salach, przystosowanych dla dzieci i osób z różnymi potrzebami.

 

Cena to 30,00 zł za ucznia przy grupach powyżej 12 uczniów (jeden opiekun wchodzi bezpłatnie).

W przypadku grup liczących 20 lub więcej osób dwóm opiekunom przysługuje darmowe wejście; każdy kolejny opiekun wchodzi w cenie 30 zł/os.